Politika privatnosti web stranice

Posljednje ažuriranje: 23. listopada 2021.

 

Montre d.o.o. i Seiko Watch Corporation nude online resurse koji pružaju informacije i usluge vezane uz proizvode, kao i korporativne vijesti, zapošljavanje i druge informacije vezane uz naše poslovanje.

 

Zaštita osobnih podataka, kao i usklađenost sa zakonima i propisima o privatnosti i zaštiti podataka, važna je za našu organizaciju i podružnice. Cilj nam je osigurati prava na privatnost naših potrošača, poslovnih kontakata i zaposlenika kada rukujemo informacijama o njima.

 

Ova se politika primjenjuje samo na osobne podatke prikupljene putem naših web stranica kojima upravlja SEIKO ili trećih strana koje djeluju u naše ime i kao obrađivači podataka i dalje se obrađuju u ovdje navedene svrhe. Ova se pravila ne odnose na osobne podatke prikupljene izvanmrežnim resursima i komunikacijama. Ova se pravila također ne primjenjuju na mrežne resurse trećih strana na koje se naše web stranice mogu povezivati, pri čemu ne kontroliramo sadržaj ili praksu privatnosti takvih resursa.

 

Ako imate pitanja o ovoj politici ili našoj praksi prikupljanja, uporabe i otkrivanja podataka, kontaktirajte nas.

 

Kao što je navedeno u ovoj politici, reference na "nas", "mi", "naš" i "SEIKO" općenito označavaju Montre d.o.o. i Seiko Watch Corporation (mogu uključivati ​​podružnice SEIKO-a ovisno o kontekstu).

 

Tko smo mi?

 

Montre d.o.o., Jablanska 45/1, 10000 Zagreb, Hrvatska i Seiko Watch Corporation sa sjedištem na adresi 26-1, Ginza 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8118, Japan djelovat će kao kontrolori podataka i obrađivati ​​vaše osobne podatke prikupljene putem naših web stranica.

 

Prikupljanje Vaših osobnih podataka

 

Osobne podatke prikupljamo online putem naših web stranica. Pojedinci mogu pristupiti mnogim dijelovima naših web stranica bez pružanja osobnih podataka. Ako nas kontaktirate i odlučite dati svoje osobne podatke, kao što su vaše ime, adresa, telefonski broj ili adresa e-pošte, unosom u obrasce ili polja podataka na našim web stranicama i dopisivanjem s nama, prikupljat ćemo i koristiti osobne podatke .

Kada posjetite naše web stranice, automatski prikupljamo podatke o vašem računalu ili drugom elektroničkom uređaju koji mogu uključivati​​vašu adresu internetskog protokola (IP), datum i vrijeme vašeg zahtjeva i informacije koje pružaju tehnologije za praćenje, kao što su kolačići.

Za više pojedinosti o kolačićima pogledajte našu Politiku o kolačićima.

 

Razlog zašto prikupljamo, koristimo i dijelimo vaše osobne podatke


Obrađujemo vaše osobne podatke u mjeri dopuštenoj ili zahtijevanoj prema važećim zakonima, u sljedeće svrhe:

 

-prodavati vam SEIKO proizvode i usluge, naplatiti vam SEIKO proizvode i usluge koje ste zatražili, isporučiti vam SEIKO proizvode i usluge, implementirati usluge online članstva i obavljati SEIKO-ove obveze prema ugovoru u kojem ste stranka (zajednički "Svrhe izvedbe")

-pružati vam promotivne informacije o proizvodima i uslugama SEIKO -a, provoditi vam promotivne aktivnosti (uključujući razne nagradne igre i usluge članstva), slati vam pozive na promotivne događaje, pozivati ​​vas da sudjelovati u anketama i aktivnostima istraživanja tržišta i analizirati svoje interese za poboljšanje SEIKO-ovih proizvoda i usluga (zajednički "Marketinške svrhe")

- odgovoriti na vaš upit ("Svrha kontakta") da poštujemo i provodimo svoja prava i izvršavamo svoje obveze prema primjenjivim zakonima

 

U ovoj izjavi o zaštiti podataka koristimo sljedeće pojmove:

 

Osobni podaci

Osobni podaci podrazumijevaju sve podatke koji se odnose na identificiranu ili prepoznatljivu fizičku osobu (“subjekt podataka”). Identificirana fizička osoba je ona koja se može izravno ili neizravno identificirati, posebice pozivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, online identifikator ili jedan ili više čimbenika specifičnih za fizičke, fiziološke, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog ili društvenog identiteta te fizičke osobe.

 

Obrada

Obrada je svaka radnja ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka, bilo da se radi o automatiziranim sredstvima, kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pretraživanje, objavljivanje prijenosom, širenjem ili na drugi način stavljanjem na raspolaganje, ažuriranjem ili kombinacijom, ograničavanjem, brisanjem ili uništenjem.

 

Ograničenje obrade

Ograničenje obrade označava pohranjene osobne podatke s ciljem ograničavanja njihove obrade u budućnosti.

 

Procesor

Procesor je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime kontrolora.

 

Primatelj

Primatelj je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo na koje se otkrivaju osobni podaci, bez obzira na to jesu li treća strana ili ne. Međutim, javne vlasti koje mogu primiti osobne podatke u okviru određenog ispitivanja u skladu s pravom Unije ili države članice ne smatraju se primateljima; obrada takvih podataka od strane tih javnih tijela mora biti u skladu s važećim pravilima o zaštiti podataka u skladu s namjenama prerade.

 

Treća strana

Treća strana je fizička ili pravna osoba, javni organ, agencija ili tijelo koje nije predmet subjekta, kontrolor, procesor i osobe koje su pod izravnim nadzorom nadređenog ili procesora ovlaštene za obradu osobnih podataka.

 

Pristanak

Suglasnost subjekta podataka je svako slobodno dano, specifično, informirano i nedvosmisleno naznaka želja subjekta podataka kojom on, izjavom ili jasnim afirmativnim radnjama, označava suglasnost s obradom osobnih podataka koji se odnose na njega.

 

Službenik za zaštitu podataka

Za sva pitanja o zaštiti podataka kod možete kontaktirati službenika za zaštitu podataka na sljedeću e-mail adresu: info@tilia-speculum.hr

 

Koje osobne podatke prikupljamo i kako


Kontakt forme

Prikupljamo informacije o vama kada popunite bilo koji obrazac na našoj internetskoj stranici.  Prilikom slanja obrasca na našoj web stranici koristimo davatelja softvera treće strane za automatizirano prikupljanje i obradu podataka.

 

Davatelj neće koristiti vaše podatke za bilo koju svrhu i zadržat će ih samo u skladu s našim pravilima o zadržavanju podataka.

 

Vaše osobne podatke obrađujemo u svrhu izvedbe, marketinške svrhe i svrhu kontakta na temelju vašeg pristanka. Kad objavite svoja mišljenja i fotografije na našoj web stranici, objavit ćemo samo informacije koje su prikladne u svjetlu ove politike nakon što dobijete vaš pristanak. Također možemo obraditi vaše osobne podatke kako bismo poštivali i provodili svoja prava i izvršavali svoje obveze prema primjenjivim zakonima.

 

Također možete odbiti da nam date svoje osobne podatke. Međutim, ako ne date svoje podatke, to može utjecati na vaše korištenje web stranice ili neke značajke na našim web stranicama možda neće u potpunosti funkcionirati.

 

Dijeljenje Vaših osobnih podataka s trećim stranama

 

Vaši osobni podaci namijenjeni su nama, ali se mogu podijeliti s trećim stranama u određenim okolnostima:

 

Pridružene članice SEIKO grupe: SEIKO može dijeliti vaše osobne podatke među podružnicama SEIKO grupe kako bi upravljao uslugama i proizvodima SEIKO, pružao vam korisničku podršku, obradio plaćanja, razumio vaše preferencije, slao vam informacije o proizvodima i uslugama koji bi vas mogli zanimati i provoditi ostale aktivnosti opisane u ovoj politici.

 

Pružatelji usluga: Koristimo druge tvrtke, zastupnike ili izvođače za obavljanje usluga u naše ime ili za pomoć pri pružanju usluga i proizvoda SEIKO -a vama. Osobne podatke možemo dijeliti sa sljedećim kategorijama pružatelja usluga:

 

SEIKO-ovi distributeri infrastrukture i pružatelja IT usluga, uključujući arhiviranje e-pošte

marketinške, reklamne i komunikacijske agencije, kreditne referentne agencije računovodstveni revizori i razni savjetnici

 

Tijekom pružanja takvih usluga ovi davatelji usluga mogu imati pristup vašim osobnim podacima. Međutim, našim pružateljima usluga pružit ćemo samo osobne podatke koji su im nužni za obavljanje svojih usluga i zahtijevamo od njih da ne koriste vaše podatke u bilo koju drugu svrhu. Dat ćemo sve od sebe kako bismo osigurali da svi naši pružatelji usluga čuvaju vaše osobne podatke na sigurnom.

 

Treće strane dopuštene zakonom: U određenim okolnostima od nas se može tražiti da otkrijemo ili podijelimo vaše osobne podatke kako bismo ispunili zakonsku ili regulatornu obvezu (na primjer, od nas se može tražiti da otkrijemo osobne podatke policiji, regulatorima, vladi agencijama ili sudskim ili upravnim tijelima).

 

Također možemo otkriti vaše osobne podatke trećim stranama ako je otkrivanje zakonski dopušteno i potrebno radi zaštite ili obrane naših prava, pitanja nacionalne sigurnosti, provođenja zakona, radi provođenja naših ugovora ili zaštite vaših prava ili prava javnosti.

 

Treće strane povezane s poslovnim prijenosima: Vaše osobne podatke možemo prenijeti trećim stranama u vezi s reorganizacijom, restrukturiranjem, spajanjem ili akvizicijom ili prijenosom imovine, pod uvjetom da strana primateljica pristane tretirati vaše osobne podatke na način u skladu s ovom politikom .

 

Vaše osobne podatke nećemo prodavati trećim stranama.

 

Imajte na umu da naše web stranice mogu, s vremena na vrijeme, sadržavati poveznice na i s web stranica naših poslovnih kontakata ili podružnica. Imajte na umu da ove web stranice imaju svoja pravila o privatnosti i nemamo kontrolu nad načinom na koji mogu koristiti vaše osobne podatke. Trebali biste provjeriti pravila privatnosti web-mjesta trećih strana prije nego što im pošaljete bilo kakve osobne podatke.

 

Prijenos osobnih podataka izvan vaše zemlje

 

Vaše osobne podatke mogu prenijeti i obrađivati ​​izvan zemlje u kojoj se nalazite od strane podružnica SEIKO grupe i naših pružatelja usluga. Poduzet ćemo sve razumno potrebne korake kako bismo osigurali da se s vašim osobnim podacima postupa sigurno i u skladu s ovom politikom, kao i primjenjivim zakonima o zaštiti podataka, uključujući, gdje se primjenjuje europski zakon o zaštiti podataka, unošenjem standardnih ugovornih klauzula (ili ekvivalentne mjere) sa strankom izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP).

 

Zaštita vaših osobnih podataka

 

Strogo smo se pridržavali pravila za postupanje s osobnim podacima, u skladu s njihovom osjetljivošću, kao i za provedbu tehničkih i organizacijskih sigurnosnih mjera za zaštitu osobnih podataka u našem posjedu od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene ili uništenja. Takve mjere uključuju administrativne, tehničke i fizičke mjere zaštite, na primjer, ograničavanje pristupa osobnim podacima samo na zaposlenike i ovlaštene pružatelje usluga koji trebaju znati takve informacije u svrhe opisane u ovoj politici.

 

Zaštita privatnosti djece

 

Naša web stranica može pružati izborne značajke za djecu mlađu od 16 godina i može prikupljati osobne podatke djece. Kada ponudimo te značajke, tražit ćemo da navedemo ime roditelja i podatke za kontakt kako bismo osigurali dobivanje provjerljive roditeljske suglasnosti prije bilo kakvog prikupljanja, korištenja ili otkrivanja osobnih podataka djece.

 

Korisnici koji su mlađi od 16 godina moraju obavijestiti vaše roditelje da trebate dobiti pristanak za obradu vaših osobnih podataka, pokazati ovu politiku svojim roditeljima, dati nam ime i kontakt podatke roditelja i imati pristanak vaših roditelja na obradu vaših osobnih podataka.

 

Ove web-stranice možda prikupljaju podatke o vama, koriste kolačiće, imaju ugrađeno dodatno praćenje od trećih strana, i nadgledaju vašu interakciju s tim ugrađenim sadržajem, uključujući praćenje vaše interakcije s ugrađenim sadržajem ako imate račun i prijavljeni ste na web-stranici.

 

Analitike


Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i upotrebi usluge Google Analytics

Google Analytics usluga je web-analiza. Web-analiza prikuplja i analizira podatke o ponašanju posjetitelja web-lokacija. Usluga web analize prikuplja, između ostalog, podatke o web stranici s koje je osoba došla (tzv. Referrer), koje su podstranice bile posjećene ili koliko su često i za koje vrijeme pregledane podstranice. Web-analiza se uglavnom koristi za optimizaciju web stranice i za provođenje analize troškova i koristi internet oglašavanja.

 

Operator komponente usluge Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Sjedinjene Američke Države.

 

Svrha Google Analytics-a  je analizirati promet na našoj internetskoj stranici. Google prikuplja podatke i informacije kako bi procijenio upotrebu naše internetske stranice i pružio online izvještaje koji prikazuju aktivnosti na našim internetskim stranicama i pružaju druge usluge vezane uz korištenje naše internetske stranice za nas.

 

Dodatne informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka od Googlea mogu se preuzeti na adresi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/us.html

 

Google Analytics dodatno se objašnjava na sljedećoj poveznici: https://www.google.com/analytics/

 

 

Vaša prava

 

Imate sljedeća prava u skladu s primjenjivim zakonima i propisima:

 

Pristup.

Imate pravo od nas dobiti potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na vas ili ne, te, u tom slučaju, zatražiti pristup osobnim podacima. Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju.

Ispravljanje.

Imate pravo na ispravak nepotpunih ili netočnih osobnih podataka koje obrađujemo o vama.

 

Brisanje.

Imate pravo zahtijevati da izbrišemo osobne podatke koje obrađujemo o vama, osim što nismo dužni to učiniti ako takve podatke moramo zadržati kako bismo ispunili zakonsku obvezu ili uspostavili, ostvarili ili

braniti pravne zahtjeve.

 

Ograničenje.

Imate pravo ograničiti našu obradu vaših osobnih podataka ako smatrate da su ti podaci netočni; naša obrada je nezakonita; ili da više ne moramo obrađivati ​​takve podatke u određene svrhe, osim ako nismo u mogućnosti izbrisati podatke zbog zakonske ili druge obveze ili zato što ne želite da ih izbrišemo.

 

Prenosivost.

Imate pravo pribaviti osobne podatke koje imamo o vama, u strukturiranom, elektroničkom formatu, te ih prenijeti drugom voditelju obrade, gdje su to (1) osobni podaci koje ste nam dali, i (2) ako obrađujemo te osobne podatke na temelju vašeg pristanka ili radi sklapanja ugovora s vama.

 

Prigovor.

Ako je pravno opravdanje za našu obradu vaših osobnih podataka naš legitimni interes, imate pravo prigovoriti takvoj obradi iz razloga koji se odnose na vašu posebnu situaciju. Mi ćemo se pridržavati vašeg zahtjeva

osim ako nemamo uvjerljive legitimne razloge za obradu koji nadmašuju vaše interese i prava, ili ako trebamo nastaviti s obradom podataka za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnog zahtjeva.

 

Povlačenje pristanka.

Ako ste pristali na našu obradu vaših osobnih podataka, imate pravo povući svoju privolu u bilo kojem trenutku, bez naknade. To uključuje mjesta na kojima želite isključiti marketinške poruke.

 

Obrada osobnih podataka (ime, adresa, adresa e-pošte, telefonski broj…) nositelja podataka u skladu je sa Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR). Nadalje, podnositelji podataka su putem ove izjave o zaštiti podataka obaviješteni o pravima na koja imaju pravo.

 

Ako želite ostvariti neko od ovih prava, pošaljite nam zahtjev putem e-pošte na montre@montre.hr. Radi vaše privatnosti i sigurnosti, možda ćemo zahtijevati dokaze o vašem identitetu ili biti dostavljeni s dodatnim podacima prije nego što budemo u mogućnosti postupiti po vašem zahtjevu ako su informacije koje imamo nedovoljne da odgovore na vaš zahtjev. Pokušat ćemo pružiti sve tražene informacije ili izvršiti tražene izmjene u skladu s primjenjivim zakonima.

 

Također imate pravo podnijeti pritužbu lokalnom regulatornom tijelu za zaštitu osobnih podataka u skladu s primjenjivim zakonima ako smatrate da se nismo pridržavali primjenjivih zakona o zaštiti osobnih podataka.

 

Ako imate sjedište ili se problem na koji biste se htjeli žaliti dogodio negdje drugdje u EGP-u, popis lokalnih tijela za zaštitu podataka u zemljama EGP-a dostupan je ovdje:

 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

 

Razdoblje čuvanja vaših osobnih podataka

 

Općenito zadržavamo osobne podatke onoliko dugo koliko je razumno potrebno za određenu poslovnu svrhu ili svrhe za koje su prikupljeni i trajanje vaše upotrebe naših web stranica. U nekim slučajevima od nas se može zahtijevati da podatke čuvamo dulje vrijeme na temelju zakona ili propisa koji se odnose na naše poslovanje. Gdje je to moguće, nastojimo anonimizirati informacije ili ukloniti nepotrebne identifikatore iz zapisa koje ćemo možda morati čuvati tijekom razdoblja nakon izvornog razdoblja čuvanja. Nakon što osobni podaci više nisu potrebni, brišemo ih ili anonimiziramo što je prije moguće.

 

Podaci za kontakt

 

Ako imate pitanja ili nedoumica u vezi s ovom politikom ili našim praksama privatnosti, kontaktirajte nas putem e-pošte na montre@montre.hr . Budući da ćemo prikupljati vaše osobne podatke, uključujući vašu adresu e-pošte, ime i adresu i koristiti te podatke da odgovorimo na vaš upit, pošaljite nam e-poštu nakon što pročitate ovu politiku i pristanete na pružanje vaših osobnih podataka.


Ako smatrate da su vaši osobni podaci obrađeni na način koji ne zadovoljava GDPR, imate pravo podnijeti žalbu nadležnom nadzornom tijelu.

 

Nadzorno tijelo u Republici Hrvatskoj je Agencija za zaštitu osobnih podataka.


Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP), Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, www.azop.hr, azop@azop.hr

 

Ažuriranje ove politike

 

S vremena na vrijeme možemo ažurirati ovu politiku. Zadržavamo pravo izmjene, dodavanja ili uklanjanja dijelova ove politike. Ako odlučimo promijeniti ovu politiku, objavit ćemo upozorenje na početnoj stranici ove web stranice.


Zahvaljujemo što ste posjetili seiko.hr stranice