Impresum


Montre društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge 


Jablanska 45/1

10000 Zagreb

HRVATSKA


MBS 080880601

OIB 73380836627

EUID HRSR.080880601

e-mail: montre@montre.hr

tel: +385 1 5578069


Osnivači/članovi društva:

Sejla Kerenović, OIB: 39442950369, Zagreb, Ratarska 75/A, jedini osnivač d.o.o., direktor, osoba ovlaštena za zastupanje, pojedinačno i samostalno